Tuesday 31 July 2012

PARLIAMENT MARCH 26.07.2012 PHOTO

On behalf of Maduari division Eight Postman comrades and TWO P3 comrades are participated in Parliament March held on 26.07.2012. One of the photo is published here.

இன்று (31.07.2012) பணி ஒய்வு பெறும் நமது தோழர்கள்

HEARTY WISHES

தோழர் s.சின்ராஜ் APM MADURAI HPO முன்னாள் கோட்டசெயலர், முன்னாள் கோட்டத்தலைவர், முன்னாள் மண்டல செயலர் அவர்கள் இன்று 31.07.2012 அன்று பணி நிறைவு பெறுகிறார்.  ஊழியர் நலனையும், இலாக்கா நலனையுமே தன் குறிக்கோளாக கொண்டு இதுவரை  முழு மூச்சாக நினைத்து முழு மனநிறைவோடு பணிநிறைவு பெறும் அவரையும், மற்றும்,


1.     திருமதி. ராஜேஸ்வரி officiating Dy. PM,
    2.   திரு. ராஜபாண்டியன் SPM, திருமங்கலம்.
    3.  திரு. செல்லத்துரை, PA,  MADURAI HPO

ஆகியோரின் பணியினைப் பாராட்டுவதோடு,  கோட்டசங்கம் அவர்களது பணி ஒய்வுக்காலம் இனிமையாக அமைய மனதார வாழ்த்துகிறது.

DRAFT PROPOSALS FOR ALL INDIA AND STATE LEVEL CAMPAIGN PROGRAMME FOR STRIKE ON 12TH DECEMBER,2012


CIRCULAR NO.13/2012 DATED:  29TH JULY, 2012

To
All National Sectt. Members:

Dear Comrade,
                                        Kindly recall the discussions we had at our meeting held at the CHQ on 25th.  For paucity of time, we could not carry out the discussion for finalising the campaign programme on that day.  The house said that another meeting after the 26th programme might be convened to finalise the campaign programme for the impending strike action.  Most of the Comrades expressed the difficulty in undertaking another visit to Delhi in the month of August, 2012.  Taking into account that the strike action is slated for 12th December, 2012, and hardly four months are at our disposal and in view of the fact that October and November being festival months, we propose the following programme for your consideration.  Your views in the matter may please be communicated to the CHQ through e-mail latest by 10th August, 2012.  We are to deploy the Sectt. Members to different States.  The Secretary General will intimate the final decision after the feed back on 10th August, 2012.   Kindly ensure that you send in your views well before 9th August, 2012.

Monday 30 July 2012

Central Government employees threaten to go on strike


Central government employees and workers today threatened to observe a daylong strike on December 12 if their charter of demands such as setting up of the seventh pay commission is not addressed "expeditiously".

The employees, who participated in 'march to Parliament' programme here under the banner of confederation of Central Government Employees and Workers hoped the Prime Minister, to whom a memorandum containing their charter of demands has been submitted, would "consider and settle the issues within a reasonable time frame".

MACP JOINT COMMITTEE MEETING AND DECISIONS – CONFEDERATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES & WORKERS


The joint Committee set up by the National Anomaly Committee to consider the MACP related issues met on 27th July, 2012.  The Staff Side was represented at the meeting by the following comrades:
Com. M. Raghaviah
Com. Umraomal Purohit
Com. S.K. Vyas
Com. C. Srikumar
Com. K.K.N. Kutty
Com. Shivgopal Misra
Com. Bhosle

The report prepared by the sub-committee after three rounds of discussions was reviewed at the meeting.  The points that came up for discussion and the decisions taken are as under:

What is CADRE RESTRUCTURE IN POSTAL DEPARTMENT


MANY OF US IN CONFUSSION THAT WHAT IS CADRE RESTRUCTURING IN POSTAL DEPARTMENT THE WORD WHICH WE  HEAR FROM MANY SOURCES. TO MAKE YOUR SELF CLEAR ABOUT THE CONCEPT THE ENTIRE PROCEDURE IS COMPLIED AND PRESENTED HERE BELOW:


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

CADRE REVIEW

Cadre review is an important aspect of cadre management. It ensures a healthy balance between the functional requirements of an organisation and legitimate career aspirations of its officers. The thrust of such an exercise is on scientific manpower projection and recruitment planning in order to rationalise the cadre structure as also to enhance efficiency, morale and effectiveness of the service/cadre. In terms of the extant guidelines, ideal periodicity of cadre review is once ever y five years .

The Department of Personnel and Training, being the nodal Department for cadre review of all Group ‘A’ Central Services/Cadres, has issued various guidelines to facilitate the process. Cadre Review as a subject has been allocated to the Cadre Review Division, which also acts as the Secretariat for Cadre Review Committee constituted to review individual service/cadre. The cadre review proposals are scrutinised in this Division keeping in view the broad factors like functional requirements, stagnation at various levels, financial implications, measures for saving, organisational proficiency, etc . The proposals are then referred to the Department of Expenditure for financial concurrence and placed before the Cadre Review Committee for its approval. The Division also renders advice to the Cadre Controlling Authorities for better cadre management.

Saturday 28 July 2012

Compassionate Appointment -Three Years time Limit Lifted DOPT has lifted the Three years Time Limit stipulated in the earlier OM No: 14014/19/2002-Estt(D) dated 05.05.2012 consequent on Hon’ble High Court Allahabad Court Judgement dated 07.05.2010 in civil Misc Writ Petition No: 13102 of 2010.

This decision has been taken after re-examination of the issue in consultation of issue with Ministry of Law.

So, the Department’s earlier OM No: 14014/6/1994 -Estt. (D) dated 09.10.1998 which provides that Ministries / Departments can consider requests for compassionate appointment even where the death or retirement on medical grounds of a Government Servant took place long back say five years or so, would prevail.

Fifth Anomaly Committee meeting held on 17.07.2012 - Outcome on important Issues


1. Special Allowance & Qualification Pay— 
The demand for taking special allowance and qualification pay for fixation purposes on promotion w.e.f. 1.1.2006 is agreed to be considered and finalized within one month.

2. Rule 8 of Revised Pay Rules :- 
It was agreed that taking into consideration, Recruitment Rules the Senior promotee’s pay will be allowed to be fixed at the same stage (especially at the minimum of pay) thus the seniors will get the entry stage pay fixed for direct recruits.

3. Transport Allowance :-
Since CCA got subsumed in the Transport Allowance resulting denial of Overtime, action will be taken to review this particular aspect to mitigate the hardship.

MINUTES OFTHE COMMITTEE TO DESIGN AND DEVELOP THE BICYCLE FOR THE POSTMAN HELD ON 25 JULY, 2012.

A Committee constituted by Secretary (P) vide order No. 1-6/2011-MVand comprising of Mr. B.Selva Kumar, PMG Agra as Chairperson and Sh. R.K. Sharma, Director MV, Sh. Aman Sharma, DPS(MSP) Delhi  Circle along with two representatives of recognized Postman Unions , Sh. TN Rahate and Sh. Ishwar Singh Dabas as members met at Meghdoot Bhawan on 25 July 2012 to recommend the design and specifications of the Postman bicycle along with mail  box/bag to be procured by the Department.
2.         Terms of reference: The Committee is required to recommend the design, development and specifications of boxes/bags to be provided with bicycle to the Postman. These bicycles are to also to act as the brand ambassador of India Post.

Friday 27 July 2012

From Post Office Clerk to President- Pranab Mukherji

Mr Pranab Mukherjee took the oath of office and secrecy as the 13th President of the country at the Central Hall of Parliament here on Wednesday.The Chief Justice of India, Mr Justice S.H. Kapadia, administered the oath, at an elegant ceremony attended by top leaders and officials.
Mukherjee was born on 11 December 1935 in  Birbhum district in the Bengal province of British India. His father Kamada Kinkar Mukherjee, was a member of the Indian National Congress during the Indian Independence movement and had spent more than ten years in British jails. Mukherjee’s mother’s name was Rajlakshmi Mukherjee.
He holds a Master of Arts degree in History and Political science and also a degree in Law from the University of calcutta.
Mukherjee began his career as an upper-devision clerk in the office of the Deputy Accountant-General (Post and Telegraph) in Culcutta. After getting above academic degrees, he became professor in a college in Birbhum district and later he also worked as a journalist for the Bengali publication Desher Dak.

HISTORICAL DELHI CHALO EVENT PRECIOUS PHOTOGRAPHS


LIST OF IDENTIFIED POST OFFICES FOR INSTALLATION OF ATMS UNDER CBS

Directorate has identified 1000 Post Offices all over the country for ATM implementation.

Click here to view the names of the 1000 identified post offices for installation of ATMs.
The summary of ATM locations circle wise is as follows. 

MASSIVE RALLY - PRESS STATEMENT AND MEMORANDUM TO PRIME MINISTER OF INDIA BY CONFEDERATION


CONFEDERATION OF CENTRAL
GOVT. EMPLOYEES & WORKERS.
A-2/95,Manishinath Bhawan,
Rajouri Garden,
New Delhi-110 027
Website: confederationhq. Blogspot.com.
E mail:confederation06@yahoo.co.in.

Dated: 26th July 2012

PRESS STATEMENT              

                More than 20000 Central Government employees participated in the March to Parliament programme organised by the Confederation of Central Government employees and workers.  Every State in the country and organisation in each Department of Government of India took part in this programme.  The rally was addressed by Com. Basudeb Acharya and Com. Tapan Sen, Members of Parliament and leaders of CITU. Leaders of AITUC,  BMS and INTUC also addressed the gathering. Besides, the following leaders of the Confederation spoke at the rally.

                Com. S.K. Vyas, President, Confederation, Com. K.Raghavendran, Working President, Com. M. Krishnan, Secretary General, National Federation of Postal Employees, Com. K.P. Rajagopal, Secretary General, Incometax Employees Federation, Com. M.S. Raja, Secretary General, All India Audit and Accounts Association, Com. Brighu Bhattacharya, Secretary General, All India Civil Accounts Employees Association,  Com.Somayya, Vice President, Confederation, Com. Madan, Organising Secretary, Confederation and many others.

IMPRESSIVE AND HISTORIC RALLY OF CENTRAL GOVT. EMPLOYEES MORE THAN 20000 PARTICIPATED ON 26TH JULY 2012


ONE DAY ALL INDIA STRIKE ON 12TH DECEMBER 2012

Demanding 7th Pay Commission, 50% merger of DA, Departmentalise Gramin Dak Sevaks, Regularise casual labourers, Compassionate appointment 5% condition removal, Five Promotions, Scrap PFRDA Bill, Fill up all vacant Posts and Create New Posts Etc. Etc

NFPE ALL INDIA CONVENTION HELD ON 26TH JULY 2012 CALLED UPON THE ENTIRETY OF THE POSTAL WORKERS TO MAKE THE STRIKE CENT PERCENT SUCCESS

At the Call of the Confederation of CG Employees and Workers, thousands of Central Government Employees belonging to all affiliates of Confederation reached Delhi and demonstrated before the Parliament on 26th July 2012.

DELHI CHALO: MARCH TOWARDS PARLIAMENT 26.07.12-GRAND SUCCESS!!!


ALL INDIA CONVENTION NFPE NEW DELHI
An All India Convention of NFPE was held at Ambedkar Bhawan, Rani Jhansi Road , New Delhi on 26.07.2012 from 03 P.M. just after Parliament March by Central Government Employees under the banner of Confederation in which the participation of NFPE Comrades was very good.

            The Convention was presided over by Com. K.V. Sridharan, Ex. General Secretary P-3. Welcome speech was delivered by Comrade R.N. Parashar Assistant Secretary General, NFPE.

          The Convention was inaugurated by Com. M. Krishnan Secretary General NFPE. In his inaugural speech he elaborately described the 15 Point Charter of Demands served by the Confederation.

Wednesday 25 July 2012

ACCOMMODATION FOR P3 COMRADES

The comrades who are reaching Delhi on 25.07.2012 will be accommodated at Khampur Chaupal, Patel Nager, Near Pillar No. 224, near Shadipur Metro Station, New Delhi - 110008

All comrades who are reaching on 25.07.2012 shall directly go to the above said place.

On 26.07.2012 onwards

The comrades who stayed in Patel Nagar in the above address on 25.07.2012 
are requested to occupy the following places as per the circle allotment

MARCH TO PARLIAMENT WILL BE A GRAND SUCCESS


அன்புத் தோழர்களே ! வணக்கம் !


கடந்த 19.07.2012 முதல் தமிழகத்தில் இருந்து  தொடர்ந்து  நமது அஞ்சல் மூன்றின் தோழர்கள்  டெல்லி நகரத்தில் நடைபெறவுள்ள  பாராளுமன்றம் நோக்கிய பேரணிக்கு  சென்றவண்ணம் உள்ளனர் .  நேற்று DURANTO  விரைவு வண்டியில் கிட்டத்தட்ட 100 தோழர்கள்  பயணித்துள்ளனர்.  இன்று  இரவு 10.00 மணிக்கு  கிளம்ப உள்ள தமிழ்நாடு  விரைவு வண்டியில்  நமது அகில இந்திய உதவிப் பொதுச் செயலர் மற்றும் நமது மாநிலச் செயலர் உள்ளிட்ட 100 தோழர்கள்  பயணிக்க உள்ளனர்.  எதிர் வரும் 30.07.2012 அன்று தான் சென்னை  திரும்ப உள்ளனர். 


எனவே  இந்த வலைத்தளத்தில்  செய்திகளை  உடனுக்குடன் தெரிவிக்க இயலாது எனினும் , நமது மாநில உதவித் தலைவர்  தோழர். V. வெங்கட்ராமன் அவர்கள்  முக்கிய செய்திகளை  பிரசுரிப்பார் என்பதை  இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 


பேரணி வாழ்த்துக்களுடன் 

J.R. , மாநிலச் செயலர்.

Central Government Employees to march to Parliament


CONSTITUTE 7TH PAY COMMISSION - Central staff to march to Parliament...

Central staff to march to Parliament

The Confederation of Central Government Employees will take out a march to Parliament on July 26, demanding constitution of the Seventh Pay Commission and dismantling of the new pension scheme.

Talking to reporters in Chennai, general secretary of the Confederation M. Duraipandian said though the Centre had trumpeted that the Sixth Pay Commission had increased the salary of the employees by 28 to 40 per cent, increase in petrol prices and hike in the price of essential commodities had proved that salary hike was not adequate.
“CONSTITUTE 7TH PAY COMMISSION”

How to Pass Post Office Savings Bank Aptitude Test


Syllabus for Savings Bank Aptitude Test

Paper - I
Marks-100
Time-2 Hours
Total No. of Questions-50
Qualifying Marks:- 50%
Note:- The examination will be held with the aid of books approved by the department. All the questions will be objective type with four options. The candidate has to choose the correct option as per his knowledge and quote the rule from the books approved for the examination to support his/her decision.

Syllabus:-

Acts

(1) Government Savings Bank Act 1873 (amended from time to time)
(2) Government Savings Certificates Act 1959 (amended from time to time)
(3) Public Provident Fund Act 1968 (amended from time to time)

Saturday 21 July 2012

March to Parliament on 26.07.2012 Accommodation details

PARLIAMENT MARCH 26th JULY-2012

NFPE ALL INDIA CONVENTION 26th JULY- 2012

PARLIAMENT DHARNA  BY AIPEU- GDS (NFPE)   ON 27th  JULY, 2012


DELHI CHALO – PREPARATIONS IN ALL CIRCLES HECTIC


Thousands of Comrades are reaching Delhi to participate in 26thJuly March To Parliament called by the Confederation demanding 7thPay Commission, 50% DA Merger etc.
An All India NFPE Convention will be held on the same day afternoon  in Ambedkar Bhawan, Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055 in front of VIDEOCON TOWER [ near Jhandewalan Metro Rail Station].
Dharna before Parliament exclusively on GDS Demands will be held on 27th July as per the call of the AIPEU GDS NFPE in which all NFPE comrades coming to March to Parliament shall also participate.

COME IN LARGE NUMBERS AND MAKE THESE PROGRAMMES A GRAND SUCCESS

_______________________________________________________________

Sanctioned Strength, incumbency, vacancy in the grade of UDCs of CSCS


No.121412011 -CS.II(B) 
Government of India 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 
Department of Personnel and Training

Lok Nayak Bhawan, North Block, 
Dated the 20th, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Sanctioned Strength, incumbency, vacancy in the grade of UDCs of CSCS — reg.

Central Secretariat Clerical service consists of the grades of Upper Division Clerks (UDCs) and Lower Division Clerks (LDCs). Overall sanctioned strength of UDCs and LDCs is 3681 and 2252 respectively. Both the grades are, however, decentralized.

2. In pursuance to the recommendation of the Cadre Restructuring Committee of CSS, it was decided by the Cabinet in 2003 to discontinue direct recruitment of LDCs. The necessary order in this regard was issued on 20.4.2005 through which direct recruitment to the post of LDCs in CSCS was discontinued. All the Cadre Units of CSCS were requested to issue the necessary orders for abolition of all the vacant posts in the LDC grade of CSCS as on 3.10.2003, falling under direct recruitment quota (80% on the basis of competitive examination held by the SSC and 5% on the basis of selection made by the SSC from amongst outstanding sportsmen). As regards, the posts falling vacant on and after 3.102003, 85% of all such vacant posts were to be abolished in each select list year.

3. Though the cadres of UDCs and LDCs are decentralized, the overall control of the cadre lies with this department. However, the updated data about the sanctioned strength, incumbency position, vacancy etc. are not readily available with the department. It need not be emphasized that the said data is of utmost importance for formulation and implementation of any policy or plan with respect to the cadres.

4 In view of the above, the Cadre Units are requested to furnish the necessary details about the sanctioned strength, incumbency position, vacancy in the grade of UDCs as on 1.7.2012 as under :-

Click to continue the O.M.


Source: www.persmin.nic.in 
[http://circulars.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02csd/udc_sanctioned.pdf]

Government plans to separate Indiapost's functions


The government is planning to separate the functions of policy making, regulations and operations of the over 150 year-old Department of Post (DoP).
Sources in Ministry of Communications and IT said Kapil Sibal has asked for setting up a body to oversee the unbundling of DoP's functions.
An independent body named Postal Development Board (PDB) will be responsible for the overall development and governance of the postal sector, they added. The PDB will also draw a road-map for unbundling of postal department functions.
"The idea is to develop Indian postal sector as a full-fledged market, bring in more service providers to enhance employment and contribution to nation's GDP," a senior ministry official said.

LAND MARK JUDGEMENT ON CHILD CARE LEAVE TO DEPRIVED WOMEN EMPLOYEES


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH

ORIGINAL APPLICATION NO.931-CH-2011
Chandigarh, this the 30th day of September, 2011

CORAM: Hon'ble Mrs. Shyama Dogra, Member (J). Hon'ble Mrs. Promilla Issar, Member (A).

Mrs. Aarti Rani, wife of Shri Ashwani Kumar, aged 39 years, presently working as Postal Assistant in Post Office Sector-15, Chandigarh (U.T.)-160015.
Applicant
Versus
1. Union of India through Secretary, Ministry Communication & Information Technology, Department of Posts, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110016.
2. Senior Superintendent of Post Offices, Chandigarh Division, Sector-17, GPO Building, Chandigarh (UT)-160017.
Respondents

Present: Sh. D.R. Sharma, the counsel for the applicant.
Sh. Rohit Sharma, vice Sh. Deepak Agnihotri, the counsel for the respondents.

Exemption of Salaried Employees from Requirement of Filing of Returns for Assessment Year 2012-13


Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide its Notification No. 9/2012 dated 17th February, 2012 has exempted salaried employees from the requirement of filing the returns for assessment year 2012-13. The exemption is applicable only if all the following conditions are fulfilled:-
• Employee has earned only salary income and income from savings bank account and the annual interest earned from savings bank account is less than Rs. 10 thousand.
• The total Income of the employee does not exceed Rs. 5 Lakh (Total Income means Gross Total Income Less deductions under Chapter VIA).
• The Employee has reported his PAN to the employer.
• Employee has reported his income from interest on savings bank account to employer.
• Employee has received Form 16 from his employer.
• Total Tax Liability of employee has been paid off by employer by way of TDS and employer has deposited TDS with central government.
• Employee has no refund claim.
• Employee has received salary only from one employer.
• Employee has not received any Notice from Income Tax Department for filing of Income Tax return.

Source : pib

Tuesday 17 July 2012

Frequently Asked Questions : FAQ on TA/DA, LTC, CEA, GPF and Establishment Matters


Frequently Asked Questions : Clarifications are given as FAQ to easy understand the below subjects...
Travelling Allowance
Daily Allowance
Leave Travel Concession
Children Education Allowance
General Provident Fund and 
Establishment Matters

TA/DA and LTC

Q. What is the quantum of encashment of leave on LTC?
Ans. While availing LTC, Government servants can encash 10 days EL at a time subject to maximum of 60 days during entire service.

Q. Whether encashment can be availed during Casual Leave?
Ans. Yes.

Q. Whether Air Tickets can be booked through private agents on TA/DA&LTC
Ans. No, as per para 3(viii) of MOF, Dept. of Exp. OM No. 19024/1/E-IV/2005 dt. 24.3.06 wherever officer seeks to utilize the service of travel agents, it should be limited to M/s Balmer Lawrie & Com. and M/s Ashoka Tours & Travels.

APEX COURT ORDERS FOR COMPENSATION ON CG EMPLOYEE’S WIFE’S DEATH IN CGHS HOSPITAL


The Union government has been ordered by the country’s apex consumer panel to pay Rs 5 lakh as compensation to one of his employees, whose wife had died of excess bleeding in a CGHS hospital soon after giving birth to a child through cesarean section over 13 years ago.

The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) ordered the government to pay the compensation, as the woman died of excess bleeding after surgery with no blood available in blood bank of the Central Government Health Scheme (CGHS) maternity hospital.

PHOTOS OF STATEWIDE DEMONSTRATION HELD ON 16.07.2012


சேலம் மேற்கு கோட்டக் கண்காணிப்பாளர் திரு. சுந்தரராஜனின் ஊழியர் விரோத , ஊழல்  போக்கைக்  கண்டித்து , அவர் ,மீது இலாக்கா ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் , ஊழியர்கள் மீது எடுக்கப் பட்ட பழி வாங்கும் நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்திடக் கோரியும்   16.07.2012 அன்று  மாநிலம் தழுவிய அளவில்  அனைத்து கோட்ட/ கிளைகளிலும்  கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

சென்னை CPMG  அலுவலக வாயிலில் , சென்னை பெருநகர கோட்ட சங்கங்களை ஒன்று திரட்டி , மாநிலச் சங்கத்தின் சார்பில்  மாபெரும்  உணவு இடைவேளை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.  மாநிலத் தலைவர்   தோழர். J.  ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்  தலைமை வகித்தார் .மாநிலச் செயலர் தோழர் J.R. ஆர்பாட்டத்தின்  நோக்கம் குறித்தும், பிரச்சினை  தீர்க்கப் படவில்லையானால், அடுத்த கட்டப் போராட்டம்  தொடரும் என்றும் , இது மேலும் விரிவு படுத்தப் படும் என்றும்   விளக்கிப் பேசினார். 

Monday 16 July 2012

LUNCH HOUR DEMO AS PER CIRCLE UNION CALL AGAINST THE MISDEEDS OF SP SALEM WEST DN

 GRAND SUCCESS TO MASS DEMONSTRATION

    AS PER THE CALL GIVEN BY CIRCLE UNION A MASSIVE DEMONSTRATION WAS HELD AT TALLAKULAM HO DURING LUNCH HOUR. AROUND 80 MEMBERS  TOOK PART IN IT. A SAVING GRAM IS ISSUED TO CPMG ENDORSING A COPY TO SSPOS MA AND SENIOR PM TLM HO  PRINT AND TV MEDIA COVERED THE EVENTS.


 NARAYANAN D/S NFPE P3 MADURAI DN

Saturday 14 July 2012

Invitation to the Grand Funtion to felicitate the Services of Com. K.V.SNational Postal Policy 2012 Draft


National Postal Policy Draft 2012 is ready for its acceptance


SALIENT FEATURES OF DRAFT NATIONAL POSTAL POLICY, 2012
1. Setting up a 'Postal Development Board' for overall development and governance of Postal Sector. Besides this, the Board will draw roadmap forunbundling of functions (operations, regulation and policy making) inpostal sector over a period of time, in order to develop an organized, competitive, effective, well governed and commercial postal market in India.
2. Constitute Postal Advisory Council comprising policy makers, postal operators and other stakeholders. The council will be an advisory body for effective implementation of the policy.
3. Create, Institutional Framework for continuous data collection from all postal operators. Collected data will be used to develop postal indicators and quality measurement systems.
4. Develop minimum & fair standards and quality measurement systems for all postal operators. Govtto support small and medium postal operators to provide quality services and encourage entrepreneurship in the sector.

MTS --RECRUITMENT RULES, 2010 & RECRUITMENT (AMENDED) RULES, 2012 -- A COMPARATIVE LOOKRECRUITMENT RULES, 2010
RECRUITMENT(AMENDMEND)RULES,2012
1.(1) These may be called the Department of Posts Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2010.

2.They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
1.(1)These may be called the Department of Posts Multi Tasking Staff Recruitment (Amendment) Rules, 2012.
2.They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.
2.In the Schedule to the Department of Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2010 -
Serial No.1
Column No.7
18-27 years (Relaxable for  Government Servants up to 35 years for candidates Castes / Scheduled Tribes up to five years and for candidates belonging to Other Backward belonging to Other Backward Classes up to three years in accordance with the instructions issued by the Govt. of India.

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and notthe closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakah Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and NicobarIlsands or Lakshadweep).

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
(i)    against serial number 1 relating to the post of Multi Tasking Staff, in column 7, in the entry,

in “Note 1” after the words “Lakakh Division of”, the words “Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of” shall be inserted;